L'ocàs de la gentrificació Foto presa en un enclavament de referència per ser una zona de pas per a turistes, que acostumava a veure's massificada en qualsevol època i hora de l'any de l'antiga normalitat.