PRIMERS AUXILIS Quan tot allò que vols ho tens al teu davant però no a l'abast, et queda disfrutar amb la resignació.