La festa pot esperar, la vida continua. Les Falles s'han quedat en portes, no és possible la festa, no obstant això la vida ha de continuar.