TANCATS PERÒ CELEBRANT LA VIDA. Noves maneres de conviure des de la llunyania.