Neovanitas. Durant el confinament, la reixa de la porta (vivim en una planta baixa) va ser la nostra finestra al món. Des d'ella aplaudíem, saludàvem als veïns i feiem moltes, moltes bombolles.